روغن موتور بنزینی

روغن موتور SG، روغنی با کیفیت و اقتصادی است که برای موتورهای بنزینی درون سوز متوسط تولید می شود. در محصولات CNTG، با کیفیتی بالاتر از سطوح استاندارد جهت خودروهای مذکور فرمول سازی و تولید می شود. ادامه…

این روغن موتور، روغن موتور بنزینی تمام سینتتیک/ نیمه سینتتیک است که بالاترین کیفیت در میان روغن های تایید شده توسط API را داراست. برای موتورهای ساخت 2011 و بالاتر با استفاده از روغن پایه ی سینتتیک و مینرال و ادتیوهای با کیفیت تولید می شود.ادامه…

روغن موتورهای سنتتیک و نیمه سینتتیک با سطح کیفیت SM از بالاترین سطوح کیفی روغن های موتور با ویژگی های فنی بسیار بالا می باشد و مناسب برای موتورهای بنزینی درون سوز مدرن، طراحی و ساخته شده تا سال 2010 میلادی است.ادامه…

این روغن موتور، روغن موتور بنزینی تمام سینتتیک/ نیمه سینتتیک است که بالاترین کیفیت در میان روغن های تایید شده توسط API را داراست. برای موتورهای ساخت 2011 و بالاتر با استفاده از روغن پایه ی سینتتیک و مینرال و ادتیوهای با کیفیت تولید می شود.ادامه…

فهرست