روغنهای صنعتی

این دسته از روغن ها، همان روغن دنده های اتوماتیک می باشند. این سیالات نیاز گیربکس های اتوماتیک را تامین می کنند. نسبت به روغن دنده های معمولی، این دسته از روغن ها از فرمولاسیون پیچیده تری برخوردار و از روغن پایه و ادتیوهای مختلف و فراوانی تشکیل شده است. ادامه…

فهرست