گروه HL

همانگونه که از نام آن برمی آید، روغنی است که در سیستم های هیدرولیکی استفاده می شود فرمولاسیون این روغن بر اساس روغن پایه هایی با کیفیت و ادتیوهای مرغوب می باشد. این روغن دارای خاصیت ضد سایش بوده  و در سیستم های هیدرولیکی گردشی با تکنولوژی پیشرفته تر از اکسیداسیون و زنگ زدگی جلوگیری میکند.

خصوصیات

  • دارای خاصیت ویژه در برابر اکسید شدن
  • توانایی جداسازی سریع آب
  • دارای خواص ضد خوردگی
  • دارای خواص ضد زنگ زدگی
  • ممانعت از تشکیل کف های پایدار در سیستم عملکرد
  • مقاومت دمای بالای مناسب

مناسب سطوح

  • ISIRI 6423
  • DENSION HF.1/HF-2
  • DIN 5152 PART2

موارد استفاده

  • جعبه انواع کمپرسورها
  • جعبه دنده ها
  • سیستم های هیدرولیکی با تکنولوژی پیشرفته تر و گردشی
  • در ساختار هیدرولیکی پرس های سنگین و سبک و در بخش هیدرولیکی ماشین های معادن
فهرست