گروه HL

همانگونه که از نام آن برمی آید، روغنی است که در سیستم های هیدرولیکی استفاده می شود فرمولاسیون این روغن بر اساس روغن پایه هایی با کیفیت و ادتیوهای مرغوب می باشد. این روغن دارای خاصیت ضد سایش بوده  و در سیستم های هیدرولیکی گردشی با تکنولوژی پیشرفته تر از اکسیداسیون و زنگ زدگی جلوگیری میکند.

خصوصیات

 • دارای خاصیت ویژه در برابر اکسید شدن
 • توانایی جداسازی سریع آب
 • دارای خواص ضد خوردگی
 • دارای خواص ضد زنگ زدگی
 • ممانعت از تشکیل کف های پایدار در سیستم عملکرد
 • مقاومت دمای بالای مناسب

مناسب سطوح

 • ISIRI 6423
 • DENSION HF.1/HF-2
 • DIN 5152 PART2

موارد استفاده

 • جعبه انواع کمپرسورها
 • جعبه دنده ها
 • سیستم های هیدرولیکی با تکنولوژی پیشرفته تر و گردشی
 • در ساختار هیدرولیکی پرس های سنگین و سبک و در بخش هیدرولیکی ماشین های معادن
فهرست