اعطای نمایندگی فروش

شرکت تولیدی CNTG فعالیت خود را در زمینه تولید انواع روغن موتور و انواع روان کننده های صنعتی اغاز نموده و در جهت نیل به اهداف خود و همچنین پوشش کامل کشوری از محصولات خود و تکمیل فروشندگان ، اقدام به راه اندازی اعطای نمایندگی فروش نموده است.
اعطای نمایندگی فروش با اعطای یک نمایندگی شش ماهه به درخواست کننده و بررسی عملکرد درخواست کننده در این مدت، به مدت یک سال تمدید می گردد.
پس از گذشت حداقل یکسال از اعطای نمایندگی فروش و در صورت عملکرد فعال ، نماینده فروش می تواند درخواست نمایندگی ممتاز نماید.

مزایای دریافت نمایندگی فروش:

• مشاوره در خصوص راهکارهای فروش بیشتر و حمایت کامل از نماینده فروش
• ارجاع مشتریان محلی شرکت CNTG به نماینده فروش
• همکاری جهت برگزاری و شرکت در نمایشگاه های محلی و استانی و یا همایش های ویژه و یا پروژه های تحقیقاتی
• پاداش ویژه سالانه به نمایندگان فعال و ممتاز شرکت CNTG
• ثبت اطلاعات نماینده فروش در کاتالوگ و وب سایت شرکت CNTG
• تبدیل نماینده فروش به نماینده انحصاری شرکت  پس از گذشت حداقل یکسال از عملکرد فعال و ممتاز

جذب نمایندگی

  • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .
فهرست