روغن موتور گرید 7 API SG

روغن موتور SG، روغنی با کیفیت و اقتصادی است که برای موتورهای بنزینی درون سوز متوسط تولید می شود. در محصولات CNTG، با کیفیتی بالاتر از سطوح استاندارد جهت خودروهای مذکور فرمول سازی و تولید می شود.

خصوصیات

  • خاصیت ضدخوردگی
  • استارت روان در دمای پایین
  • افزایش طول عمر و قدرت موتور در دمای بالا
  • حفظ گرانروی روغن در دما و سرعت بالا
  • سیر سریع روغن در داخل قطعات موتور

پیشنهاد CNTG

مناسب برای اکثر خودروهای موجود در ایران می باشد.

فهرست